Poradenství pro rodiče a prarodiče

Jako rodiče chceme většinou být dokonalí, chceme dělat všechno správně, dítěti dát to nejlepší, maximálně ho rozvinout, ochránit ho od všeho zlého.  Ani jedno z toho (nebo to, co za to pokládáme) pro dítě vůbec není nutné. A my v dobré víře často můžeme činit věci, které dítěti spíše škodí, způsobují jeho neklid a nerovnováhu.

Jako matka dvou dětí vím, že každý vztah rodič- dítě je originální, a i když existují obecně prospěšné principy, které se dají doporučit, nefungují vždy a u všech.

Pro dítě je vždy příznivé, když rodič něco dělá “ s tím svým“, když chce sám sebe posunout tak, aby byl dítěti zdravě k dispozici.

Výchovně obtížné situace:

 • neposlušnost dítěte, vzdor (větší než je běžná norma)
 • zvláštnosti v chování dítěte (strachy, nespavost, sebepoškozování, ulpívavost)
 • nadměrná závislost dítěte – na věcech, činnostech, osobách…
 • neurotické projevy dítěte (kousání nehtů, škrábání, kroucení vlasů apod.)
 • počůrávání
 • koktání
 • mutismus (dítě v určitých situacích, v určitých prostředích nebo s některými osobami není schopné mluvit)
 • jiné vady řeči
 • žárlivost na sourozence
 • nevyjasněné hranice v rodině – rodiče/ prarodiče
 • a další

Školská problematika – jak přistupovat k dítěti při:

 • poruchách učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.)
 • diagnózách, které zasahují do procesu učení: ADHD (porucha soustředění s hyperaktivitou), lehká mentální retardace, různé vady řeči, sociální nezralost a další
 • při zjištěné šikaně
 • při strachu ze školy
 • při potížích ve školním kolektivu
 • a další

Těžké rodinné křižovatky:

 • rozvod, rozchod rodičů
 • úmrtí pro dítě nebo rodiče důležité osoby
 • onemocnění člena rodiny
 • příchod nového partnera/ky rodiče, případně i jeho dětí
 • a další