Hana Kynkorová – psychologické poradenství pro děti i dospělé

Ve své poradně nabízím klientům bezpečný prostor pro sdělení a práci na potížích, se kterými přicházejí.

Samozřejmostí je i naprostá diskrétnost, výhodou soukromé praxe je to, že Vaše návštěva nebude zaznamenána v žádném systému (zdravotnickém ani jiném).

17 let jsem pracovala  s dětmi s vadami řeči a sluchu na půdě školského poradenského pracoviště, mateřské školky a školy. Jsem vděčná za tu příležitost, kdy jsem mohla poznat práci s rodiči a jejich dětmi, kterým se nedaří tak, jak by si přáli. Sdílela jsem s nimi často trnitou cestu školními (i předškolními) roky. Díky tomu jsem poznala prostředí speciálních i běžných škol v našem kraji, práci učitelů, vychovatelů a kolegů v poradenských zařízeních.

Nyní jsem vystoupila ze systému školství a chci být k dispozici dospělým i dětem nezávisle na tomto systému.

Zásadní životní zkušeností je pro mne fakt, že jsem mámou dvou dětí a díky nim jsem se mnohé naučila a prožila. Bez nich by moje profesní zkušenosti byly jen suchou teorií.

Přistupuji ke klientům individuálně a v takovém časovém rozsahu, jaký je potřeba.  I když má potíže dítě, nejčastěji pracuji se samotnými rodiči.

Protože jen skrze rodiče proudí k dítěti největší láska a síla, rodiče  jsou pro dítě nejmilovanějšími bytostmi na světě. Skrze rodiče se dítěti může dostat největší pomoci.

Motto: “ Když chceš něco udělat pro dítě, udělej něco pro jeho rodiče“.