Provázení rodiny v těžkých životních situacích

  • Při těžké nemoci či úrazu jednoho z příslušníků rodiny
  • Při umírání nebo smrti člena rodiny
  • Provázení pozůstalých

Při těchto životních situacích často rodiny řeší:

  • jak dávat najevo emoce, jak s nimi pracovat
  • jak (a zda vůbec) informovat děti a nakolik je zapojit
  • jak pracovat s pocity viny a vzteku, které se vynořují
  • nakolik je normální truchlit u dítěte i dospělého
  • jak pomoci, jak být k dispozici osobám v zármutku…

Vždy je cenné, když začne pracovat alespoň jeden člen rodiny.