Vzdělání

1993 – 1998 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Typ vzdělání

Psychologie – jednooborové studium, získán titul Mgr.

1999 – dosud Dlouhodobé kurzy a výcviky:

  • Terapeutický dvouletý výcvik v systemických rodinných konstelacích (Mgr. Pavelčák)
  • supervize dosud
  • „Cestou příběhu“ – 100 hodin výcviku v narativní terapii (ISZ, PhDr. V. Strnad)
  • Hypnóza podle M. H. Ericsona – základní kurz (Ing. Lust)
  • Focusing (tělesně zakotvené emoční prožívání) – základní kurz
  • Focusing – kurz provázení (Mgr. Pavelčák)

Workshopy, proškolení a semináře:

  • WAIS R (Wechslerova inteligenční škála pro dospělé) – diagnostika a interpretace (Mgr. Král)
  • WISC III (Wechslerova inteligeční škála pro děti) – diagnostika a interpretace (PhDr. Krejčířová, PhD.)
  • Vzdělávací aplikace WISC III (PhDr. Krejčířová, PhD.)
  • Úvod do motivačních rozhovorů (PhDr. Jan Soukup)

a mnohé další