Praxe

1999 Městský ústav sociálních služeb Jirkov, Domov důchodců

Pozice – ústavní psycholog:

psychologická péče o klienty domova i o personál, poradenská i osvětová činnost

2000 – 2017 Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti s vadami sluchu a řeči, Základní a mateřská škola logopedická

Pozice – psycholog školy a SPC

psychodiagnostika intelektového potenciálu u dětí, diagnostika poruch učení a chování, konzultace náročných výchovných situací s rodiči, konzultace pro učitele, vedení odborných přednášek a seminářů pro účely školy i SPC

2010 – dosud Krajská nemocnice Liberec, Komplexní onkologické centrum

Pozice – psycholog Komplexního onkologického centra (částečný úvazek), členka Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti J. E. Purkyně

péče o pacienty a jejich příbuzné a blízké, pravidelná přednášková činnost v rámci psychoonkologické sekce

2015 – 2017 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

přednášková činnost

2012 – dosud Živnostenský list – Psychologické poradenství a diagnostika, Vedení kurzů