Hypnóza, práce s tělem, focusing

Hypnóza  –  trans – je tělu (i mysli) přirozený stav, který zažíváme přirozeně každý den. V terapii jej využívám k tomu, aby léčivé a moudré síly našeho nevědomí mohly více působit v našem životě.

Hypnóze samotné vždy předchází alespoň jedno sezení k podrobnému seznámení s životem klienta a potížemi, se kterými přichází. Samotné uvedení do hypnózy a průběh transu jsou pak „ušité na míru“ klientovi.

Nepoužívám direktivní hypnózu –  zadávání přímých sugescí např. k odstranění kouření či nadváhy. Nikdy přesně nevíme, proč tu kterou věc máme. Většinou nás nějakým způsobem chrání nebo ji potřebujeme z jiného důvodu. Teprve až nahlédneme na to, co je za tím, a přijmeme to (dáme tomu místo), může se (ale nemusí) naše potíž (závislost, nemoc apod.) změnit.

Focusing je metoda práce s tělesnými pocity. Vede k tomu, aby klient obtížně prožívané pocity nepotlačoval (nerozběhával, nepřepíjel apod.), ale naopak, aby se naučil s nimi pobýt s vlídností a uměl je přijmout. Teprve pak je možnost, že se tyto pocity změní.  Také lze uvidět zprávu, kterou tyto pocity nesou s sebou.

Focusing vede k větší vnímavosti vůči vlastnímu tělu a pocitům, a tak i k větší vlídnosti k sobě samému.

Pomáhá při panických úzkostech, strachu, trémě a jiných těžko prožívaných pocitech. Pomáhá v životě celkově.